برچسب: John Zhang

تولد اولین کودک به روش سه والدی

تولد اولین کودک به روش سه والدی

نخستین کودک در جهان با استفاده از ژن سه والد و به شیوه انتقال میتوکندری متولد شد. چون هنوز این روش در آمریکا مجوز قانونی ندارد پزشکان آمریکایی این کار را در کشور مکزیک انجام دادند. در میتوکندری‌ سلول‌های مادر این نوزاد پسر نقصی ژنتیکی وجود داشت که باعث می‌شد …

ادامه