برچسب: kenneth leroy collins

پیرمرد پوشک خود را پایین کشید و…

پیرمرد پوشک خود را پایین کشید و...

به ادعای پلیس پیرمرد 96 ساله آمریکایی جلوی دو دختر بچه ده و یازده ساله پوشک خود را درآورد و شروع به خودارضایی کرد. او همچنین متهم است که به دختر بچه‌ها دست درازی کرده است [با دستان لرزانش!] این بچه ها هیچ نسبتی با این پیرمرد نداشته‌اند و فقط …

ادامه