آرشیو برچسب ها: Melika Sharifinia

یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا

ملیکا شریفی‌نیا می‌گوید گریستن در اتوبان بدون دیده شدن خاصیت اتوبان است، حرف زدن و فریاد کشیدن نیز! البته این خاصیت یا درست‌تر بگوییم بی‌خاصیتی ساکنان شهرهای بزرگ است که انسان‌ها ماشین می‌شوند و از انسانیت دور! ملیکا شریفی‌نیا نوشت: می‌دانید اتوبان‌ها خاصیتِ عجیبی دارند مثلا می‌توان در مسیرشان یک …

ادامه مطلب »

قدرت ملیکا شریفی‌نیا برگشته!

قدرت ملیکا شریفی‌نیا برگشته!

ما نمی‌دانیم قدرت خانم ملیکا شریفی‌نیا چقدر است! چرا رفته بود، چرا برگشته؟ آیا قدرتش از سوپر من هم بیشتر است؟ آیا این قدرت سازنده است یا مخرب؟ ما هیچ چیز در این باره نمی‌دانیم. خودش می گوید: «تو «خود» هوش از كله ما می‌ربایی! آن وقت از حواسِ پرتمان …

ادامه مطلب »