لباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشته

مسلمانان به مدت ۷۸۱ سال بر اندلس و برخی مناطق دیگر اسپانیا حکومت کردند، اما با چیره شدن مسیحیان، در سال‌های ۱۴۹۲ تا ۱۵۰۱ به مسلمانان دستور داده شد که یا مسیحیت را برگزینند یا اسپانیا را ترک کنند، یکی از مقاصد مورد علاقه مهاجران مسلمان کشور پرو بود.

لباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشته

برای مدتی این دسته از زنان مهاجر این آزادی را داشتند تا در مکان‌های عمومی و در جلوی مردان غریبه با لباس‌های اسلامی آن دوران کاملا پوشیده بمانند.

چند نمونه از لباس‌های و حجاب اسلامی آن دورانلباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشتهلباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشتهلباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشتهلباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشتهلباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشتهلباس اسلامی زنان اروپایی آمریکایی قرون گذشته

منبع:

ویکیپدیا

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar