چرا انگلیسی‌ها بجای «تو» می‌گویند «شما»؟

انگلیسی‌ها از واژه تو [thou] استفاده نمی‌کنند و به مخاطبشان شما [you] می‌گویند، چه یک نفر باشد و چه چند نفر!

زمانی که انگلیسی‌ها از واژه «تو» استفاده می‌کردند
در گذشته‌های دور انگلیسی‌ها اگر مخاطبشان یک نفر بود، به او تو [thou] می‌گفتند، اما نه همیشه و نه هرجا و نه با هر کسی!

آنها، در قرن پانزدهم تا شانزدهم میلادی، معمولاً برای مخاطب قرار دادن شخصی که از نظر اجتماعی فرومایه یا صمیمی بود از «تو» استفاده می‌کردند.

به عنوان مثال، والدین فرزندان خود را «تو» و فرزندان پدر و مادر خود را «شما» صدا می‌زدند!

تفاوت thou و thee
در گذشته‌ها، در زبان انگلیسی، در جمله‌ها، اگر تو [ضمیر دوم شخص مفرد] فاعل بود از thou استفاده می‌کردند و اگر تو مفعول بود از thee استفاده می‌کردند!

تو توی کلاته!
در زبان فارسی معمولا به مدیران، و اشخاص ثروتمند و دارای مقام و قدرت، و بزرگان شهر و محله و طایفه و غیره، و پدر و مادر و عمه و عمو دایی و خاله و بزرگان خویشاوند «تو» نمی‌گوییم و از واژه «شما» استفاده می‌کنیم.

بسیاری از ما هیچگاه به غریبه‌ها نیز «تو» نمی‌گویند، حتی بسیاری از با ادب‌ترهایمان به کودکانشان و هر فرد دیگری، حتی کارتون‌خواب‌ کنار خیابان و رفتگر محله، «تو» نمی‌گویند.

از طرفی بسیاری از اینکه فردی آن‌ها را «تو» صدا بزند، به خصوص وقتی که فکر می‌کنند طرف مقابل از آن‌ها کم‌ارزش‌تر است ناراحت می‌شوند و گاهی پاسخ می‌دهند که: تو توی کلاهت است [یعنی خودت «تو» هستی]!

چرا انگلیسی‌ها از واژه «تو»  استفاده نمی‌کنند؟
استفاده از «تو» در قرن هفدهم به شدت كاهش یافت و بعدا در اکثر جاها منسوخ شد.

موضوع طبقاتی بود، و دوره‌ای که طبقه بالایی‌های جامعه به پایینی‌ها اهانت می‌کردند، گذشته بود.

مردم «تو» شنیدن را نوعی اهانت تلقی می‌کردند و در بسیاری موارد استفاده از آن به برخورد و درگیری می‌انجامید.

کم کم مردم، حتی ثروتمندان و آقازاده‌ها یاد گرفتند که به مصلحتشان نیست که دیگران را تحقیر کنند و اینگونه شد که همه یکدیگر را شما صدا زدند.

در ایران
در ایران «تو» گفتن نشانه صمیمیت است، اما ایرانی‌ها احترام را به کسی می‌گذارند که با او صمیمی نیستند!

کاش ما به عزیزان‌مان نیز احترام بگذاریم و آن‌ها را «شما» خطاب کنیم، همچنین انسان‌ها را برابر بدانیم و به هیچکس «تو» نگوییم!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments