فقط راه ترامپ!

اوت ۲۰۱۴ شخصی از تابلوی تبلیغاتی «برج ترامپ» در شهر بمبئی عکسی گرفت که در تضاد با کارتن‌خواب‌های کنار خیابان، آمیزه‌ای از فقر و ثروت را نشان می‌داد.

فقط راه ترامپ!
تصویر از Paul Needham – برای مشاهده تصویر اصلی در نمایی بزرگتر کلیک کنید

روی تابلوی دیواری نوشته شده بود: «فقط یک راه برای زندگی وجود دارد، راه ترامپ!»، تصویر آنقدر تلخ بود که برخی گفتند فتوشاپ است، اما بعدا عکاس این تصویر عکس‌های دیگری را منتشر شد که نشان می‌داد تصویر واقعی است، هر چند که هیچکس منکر اختلاف طبقاتی در هندوستان و این که راه ترامپ تنها راه زندگی کردن نبود نشد.

فقط راه ترامپ!
فقط راه ترامپ!
در همین ارتباط، تصویر مشابه و قدیمی‌تری از زندگی آمریکایی وجود دارد که در آن تصویر، زیر تابلوی تبلیغاتی، که روی آن نوشته شده بود: «بالاترین استاندارد جهانی زندگی» و «هیچ راهی مانند راه آمریکایی وجود ندارد»، مردمی فقیر برای خرید مایحتاج روزانه صف کشیده بودند.

فقط راه ترامپ!

نمایی از برج ترامپ در هند

فقط راه ترامپ!
LODHA Trump Tower