سوال ریاضی در مورد راه رفتن زیر باران

داشت یک ریز باران می‌بارید. یه بابایی به بچه‌اش نصیحت می‌کرد: «اگه زیر بارون بدوی، بیشتر خیس می‌شی!»

***

سوال ریاضی:
اگر بارش باران یکنواخت باشد و دو نفر فاصله بین سر و ته یک خیابان را، یکی با سرعت بدود و دیگری آهسته راه برود، کدام بیشتر خیس می‌شوند؟

جواب:
باباهای تنبل، از خودشون قانون نسازند!

سوال ریاضی در مورد راه رفتن زیر باران

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments