هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

واکونکو [Wakuneco]، هنرمندی از کشور ژاپن است که با استفاده از پنبه، صورت‌های ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد و نتیجه کارش بسیار به گربه‌های واقعی شبیه است.

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

خلق هر تابلوی این هنرمند حدود یکماه وقت می‌برد و نیاز به ریزه‌کاری‌های ظریف و صبر و حوصله بسیار دارد.

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

او برای ساخت تابلوهایش از تصاویر گربه‌های واقعی استفاده می‌کند تا نتیجه کارش به واقعیت نزدیک‌تر شود.

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!

اینستاگرام واکونکو
instagram.com/wakuneco

هنرمند ژاپنی که چهره ۳ بعدی از گربه‌ها می‌سازد!
4.5 (90%) 2 votes
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar