درس اول جادوگری: گذشتن از درِ بسته

شاید در فیلم‌ها دیده باشید که جادوگرها می‌توانند از میان دیوار یا هر دری بگذرند، من نیز مایل بودم که این جادو را بدانم، و از هر درِ بسته‌ای رد شوم!

تصور کنید هیچ دری بر روی شما بسته نباشد و شما بتوانید با خواندن وِردی به آسانی وارد هر  اتاق یا خانه یا حتی بانک و فروشگاهی شوید!

درس اول جادوگری: گذشتن از درِ بسته

امروز سایتی را پیدا کردم که، برای دوستان فوت و فن جادوگری، کلاس‌های غیر حضوری آموزش جادوگری گذاشته بود، و از قضا درس اولشان آموزش گذشتن از درهای بسته بود.

با شادی فراوان در آن سایت ثبت نام کردم و مبلغی را که بابت آموزش درس نخست خواسته بودند پرداخت کردم، و در یک چشم بهم زدن، راهنمای کار، که یک وِرد یک کلمه‌ای بود، برایم فرستاده شد.

با خوشحالی غیرقابل توصیفی جلوی درِ آهنی ورودی ساختمان ایستادم و وِرد را خواندم، اما نتوانستم از اینسوی در به آن سوی در بروم.

با استاد جادوگر تماس گرفتم و گفتم: «استاد موفق به گذشتن از در نشدم»، استاد گرانقدر فرمود:

«برای رد شد از درِ بسته، دو سه متر از در دور بشو، سپس ورد را بخوان و با سرعت بطرف در بدو!»

با خوشحالی همین کار را کرد، اما پیشانی‌ام بد جوری به در آهنی خورد و متورم شد. بار دیگر با استاد جادوگر تماس گرفتم. استاد با بزرگواری و سعه صدر به آنچه بر من گذشت گوش داد و سپس فرمود:

«نازنین مشتری، این درس اول بود: هیچ آدم عاقلی از میان درِ بسته رد نمی‌شود، بلکه در را باز می‌کند و سپس رد می‌شود.»

سپس لطف کرد و یک درس مجانی نیز داد:

«در مورد درهای خانه‌های مردم، بی‌اجازه وارد شدن جرم است و هیچ آدم عاقلی مرتکب جرم نمی‌شود»!

سپس با مهربانی فرمودند:

«مشتاق هستی که برای آموختن درس دوم جادوگری هزینه آن را بپردازی؟»

با پیشانی ورم کرده و سردرد شدیدی که از آموختن درس اول جادوگری نصیبم شده بود اشتیاقی به آموزش درس‌های بیشتر نداشتم!

Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar