شبکه سه، نوک پستان گرگ ماده را خبر ساز کرد

ما که به چشم خود ندیدیم، اما شنیدیم که شبکه ۳ صدا و سیمای ما، در زمان گفتگوی یک کارشناس ورزشی، بخشی از لوگوی باشگاه آس رم را سانسور کرده است. این لوگو، گرگی ماده و دو کودک را نشان می‌دهد که در حال شیر خوردن از پستان‌های گرگ هستند.

شبکه سه، نوک پستان گرگ ماده را خبر ساز کرددشمنان ما که منتظر فرصت بودند، این موضوع را علم کردند و گفتند این‌ها، یعنی ما ایرانیان، آنقدر کم جنبه هستیم که با دیدن پستان گرگ ماده حشری و برانگیخته می‌شویم، و صدا و سیمای ما، که حد و اندازه و ظرفیت ما، یعنی ما ایرانیان، را می‌داند، چهار چشمی مراقب ماست که چیزی نبینیم که حشری بشویم و برانگیخته.

شبکه سه، نوک پستان گرگ ماده را خبر ساز کردخدا کارکنان شبکه ۳ را خیر بدهد که هوای ما را دارند، و خدا لعنت کند دشمنان ما را و ماده گرگ را و پستان‌های پر شیر ماده گرگ‌ها!

شبکه سه، نوک پستان گرگ ماده را خبر ساز کرد
به این مطلب امتیاز دهید
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar