بدترین روز زندگی

بدترین روز زندگی شما چه روزی است؟

تصاویری که مشاهده می‌کنید بدترین روز زندگی افرادی در گوشه و کنار دنیاست:

شیرین‌تر از کودکان هیچ‌چیزی نیست، اما نه موقعی که دور از خانه روی شما استفراغ کنند!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که تلاش یک هفته دود می‌شود!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، یک روز برفی است که در خانه حبس شوی!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که پس از چند ساعت سر کار بودن متوجه شوی کفشت لنگه به لنگه است!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که اول صبحی، کابینت آشپزخانه‌ات ول شده باشد و همه چیز ولو!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که متوجه می‌شوی خودروی گران قیمتی که خریدی فرقی با پراید ندارد!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، فقط روزی نیست که در یک رژه خیلی مهم خشتک شلوارت جر بخورد، بدترین روز زندگی‌ات بقیه روزهای زندگی‌ات هستند هنگام دیدن تصاویر به اشتراک گذاشته شده شلوار پاره‌ات!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که هنگام پرواز متوجه شوی تکه‌ای از بال هواپیمایت پر کشیده!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که در باغ وحش موبایلت می‌افتد و تمساح باغ وحش آن را می‌خورد، و حسرت می‌خوری که چرا شماره‌های دوستان و همکاران و افراد فامیل را در جای دیگری ننوشته بودی!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که بگندد نمک!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که بدانی خیلی دیر شده!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی، روزی است که بعد از خوردن نصف فنجان چای یا قهوه متوجه شوی که داشتی سوپ عنکبوت می‌خوردی!

بدترین روز زندگی

 

بدترین روز زندگی شما چه روزی بود؟

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments