سال ۹۶ سال چه حیوانی است؟

سال ۹۶ سال خروس است. چینی‌ها بر این باورند که سال خروس سال یک دنده‌هاست. سال خروس سال به قدرت رسیدن نظامیان و زورمدارها و سال پیشرفت‌های وسیع نظامی است. از طرفی خروس مظهر وقت شناسی و بیداری و بیدار کردن نیز هست، همان چیزی که نظامی‌ها دارند و رعایت می‌کنند.

سال ۹۶ سال چه حیوانی است؟

سال‌های خروس:
سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۳۶، ۱۳۴۸، ۱۳۶۰، ۱۳۷۲، ۱۳۸۴ ،۱۳۹۶
سال‌های ۱۹۴۵، ۱۹۵۷، ۱۹۶۹، ۱۹۸۱، ۱۹۹۳، ۲۰۰۵، ۲۰۱۷

قوقولی قوقو

نکات مثبت متولدین سال خروس:
انعطاف پذیر، شجاع، مستقل و توانا، گرم و مهربان، عزتمند، سریع الفکر، کوشا

نکات منفی متولدین سال خروس:
بی‌تاب و بی‌حوصله، ایرادگیر و خودخواه، پرخاشگر، بی ادب، از خود راضی، لجباز

یادآوری
سال ۱۳۸۴ سال ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد بود!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments